BG-български език / CS-čeština / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Om bæredygtighedsvurderinger (Sustainability Impact Assessments, SIAs)

SIA'er analyserer potentielle økonomiske, sociale, menneskeretlige og miljømæssige konsekvenser af handelsaftaler, der forhandles af Den Europæiske Union (EU). De er baseret på en gennemgående analyse af de ændringer, der sandsynligvis vil skyldes handelsaftaler i EU, partnerlande og udviklingslandene. Lige så vigtigt, de omfatter en bred høring af de berørte parter i EU og partnerlandet. SIA'erne udføres uafhængigt af eksterne konsulenter bestilt af Europa-Kommissionen. SIA-resultater og anbefalinger indgår i forhandlingerne og hjælper forhandlere med at optimere de beslægtede politiske valg.

Om opdateringen af associeringsaftalen mellem Chile og EU

I 2003 var Chile det første sydamerikanske land, der indgik en associeringsaftale med EU. Siden da har den globale økonomi ændret sig dybt, og derfor har Chile og EU besluttet at modernisere den eksisterende aftale. Forhandlinger om modernisering er startet i november 2017 og er i øjeblikket igangværende.

Om EU-Chile SIA

SIA til støtte for moderniseringen af handelsdelen i den eksisterende associeringsaftale mellem EU og Chile implementeres af BKP Development, et tyskbaseret økonomisk forsknings- og konsulentfirma i samarbejde med Vincular, Center for Socialt Ansvar og Bæredygtig Udvikling på det Katolske Universitet i Valparaíso i Chile. Arbejdet startede i slutningen af april 2018 og fortsætter over 14 måneder. Holdet vil udarbejde tre hovedrapporter. Rapporterne offentliggøres på denne hjemmeside i juni 2018 (startrapport), september 2018 (delårsrapport) og januar 2019 (endelig rapport) og vil blive diskuteret med interessenterne, inden de bliver færdiggjort.

Study Timeline

April 2018

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 26 April 2018 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
July 2018

Inception report

The inception report has been published on 20 July 2018 following discussion with stakeholders of the draft inception report presented in June.
November 2018

Interim report

The interim report has been published on 22 November 2018 after discussion with stakeholders of the draft interim report presented in October.
March 2019

Draft final report

The report has been published on 28 March 2019 and will be discussed with stakeholders in a civil society dialogue meeting on 10 April 2019.
June 2019