BG-български език / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

O studiích posouzení vlivu na udržitelnost (Sustainability Impact Assessments, SIA)

SIA analyzují potenciální ekonomické, sociální a environmentální dopady a dopady v oblasti lidských práv u obchodních dohod, o kterých EU vyjednává. Spočívají v důkladné analýze změn, ke kterým pravděpodobně dochází na základě obchodní dohody v EU, partnerské zemi a rozvojových zemích. Jejich součástí jsou i rozsáhlé konzultace se zainteresovanými stranami v EU a partnerské zemi. SIA nezávisle provádějí externí konzultanti pověření Evropskou komisí. Nálezy a doporučení SIA se pak promítají do vyjednávání a pomáhají vyjednavačům optimalizovat související politiky.

O modernizaci asociační dohody Chile-EU

V roce 2003 se Chile stalo první jihoamerickou zemí, která podepsala asociační dohodu s EU. Od té doby se globální ekonomika zásadně změnila a Chile a EU se rozhodly stávající dohodu modernizovat. Vyjednávání o modernizaci začala v listopadu 2017 a stále pokračují.

O SIA EU-Chile

SIA na podporu modernizace obchodního pilíře stávající asociační dohody EU-Chile je implementována ze strany BKP Development, firmy provádějící ekonomické průzkumy a konzultace se sídlem v Německu, ve spolupráci s Vincular, centrem pro sociální odpovědnost a udržitelný rozvoj při katolické univerzitě v chilském Valparaísu. Práce začala na konci dubna 2018 a bude pokračovat 14 měsíců. Tým připraví tři hlavní zprávy. Zprávy budou zveřejněny na této webové stránce v červnu 2018 (počáteční zpráva), září 2018 (průběžná zpráva) a lednu 2019 (závěrečná zpráva). Před finalizací budou prodiskutovány se zainteresovanými stranami.

Study Timeline

April 2018

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 26 April 2018 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
July 2018

Inception report

The inception report has been published on 20 July 2018 following discussion with stakeholders of the draft inception report presented in June.
November 2018

Interim report

The interim report has been published on 22 November 2018 after discussion with stakeholders of the draft interim report presented in October.
March 2019

Draft final report

The report has been published on 28 March 2019 and will be discussed with stakeholders in a civil society dialogue meeting on 10 April 2019.
June 2019