CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

За Оценките на въздействието върху устойчивостта (ОВУ)

ОВУ анализират потенциалното въздействие върху икономиката, социалния живот, човешките права и околната среда на търговските споразумения, които се договарят от Европейския съюз (ЕС). Те се основават на обстоен анализ на промените, които има вероятност да настъпят в резултат от търговското споразумение в ЕС, държавата партньор и в развиващите се държави. Също толкова важно е, че те включват консултации в най-широк план със заинтересованите страни в ЕС и държавата партньор. ОВУ се извършват независимо от външни консултанти, назначени от Европейската комисия. Заключенията и препоръките от ОВУ постъпват на преговорите и помагат на преговарящите да оптимизират съответния избор на политика.

За модернизацията на споразумението за асоцииране ЕС – Чили

През 2003 г. Чили беше първата южноамериканска държава, която подписа споразумение за асоцииране с ЕС. Оттогава глобалната икономика се промени драстично и поради това Чили и ЕС решиха да модернизират съществуващото споразумение. Преговорите за модернизирането започнаха през ноември 2017 г. и продължават до момента.

За ОВУ на ЕС – Чили

ОВУ в подкрепа на модернизацията на търговския стълб на съществуващото споразумение за асоцииране ЕС – Чили се извършват от BKP Development – фирма за икономически проучвания и консултантски услуги със седалище в Германия – в сътрудничество с Vincular, Центъра за социална отговорност и устойчиво развитие към Католическия университет на Валпараисо в Чили. Работата започна през април 2018 г. и ще продължи над 14 месеца. Екипът ще подготви три основни доклада. Докладите ще бъдат публикувани на този уебсайт през юни 2018 г. (начален доклад), септември 2018 г. (междинен доклад) и януари 2019 г. (окончателен доклад) и ще бъдат обсъдени със заинтересованите страни, преди да бъдат финализирани.

Study Timeline

April 2018

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 26 April 2018 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
July 2018

Inception report

The inception report has been published on 20 July 2018 following discussion with stakeholders of the draft inception report presented in June.
November 2018

Interim report

The interim report has been published on 22 November 2018 after discussion with stakeholders of the draft interim report presented in October.
March 2019

Draft final report

The report has been published on 28 March 2019 and will be discussed with stakeholders in a civil society dialogue meeting on 10 April 2019.
June 2019