BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina

Om SIA: Bedömning av  konsekvenserna för hållbar utveckling (Sustainability Impact Assessments, SIA)

SIA analyserar den potentiella ekonomiska och sociala inverkan av handelsavtal som förhandlas av Europeiska Unionen (EU) samt deras potentiella inverkan på mänskliga rättigheter och klimatet. Bedömningarna baseras på en robust analys av de sannolika förändringarna som uppstår av handelsavtalet inom EU, i partnerlandet och i utvecklingsländer.  Lika viktigt är att de innefattar omfattande konsultationer av intressenter i EU och partnerlandet.  Dessa oberoende bedömningar hanteras av externa konsultanter på uppdrag av Europeiska Kommissionen. Resultaten och rekommendationer från SIA påverkar EU-förhandlingar genom att hjälpa förhandlare att optimera relevanta politiska förändringar.

Om moderniseringen av associeringsavtalet EU–Chile

Chile var det första sydamerikanska landet att ha ett associeringsavtal med EU år 2003. Sedan dess har den globala ekonomin förändrats en hel del och därför har Chile och EU valt att modernisera det redan existerande avtalet. Förhandlingar om moderniseringen startade i november 2017 och pågår fortfarande.

Om EU-Chile SIA

Den bedömning som främjar moderniseringen av handelspelarna av de redan existerande EU-Chile associeringsavtalet har implementerats av BKP Development, en ekonomisk forsknings- och konsultationsfirma baserad i Tyskland, i samarbete med Vincular, centrum för socialt ansvar och hållbar utveckling på Katolska universitetet i Valparaíso i Chile. Arbetet startade sent i april 2018 och kommer att fortsätta i 14 månader. Teamet kommer att förbereda tre huvudrapporter som kommer att publiceras på denna hemsida i juni 2018 (påbörjande rapport), september 2018 (interimsrapport) och januari 2019 (slutgiltig rapport) och kommer att diskuteras med intressenter innan de slutförs.   

Study Timeline

April 2018

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 26 April 2018 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
July 2018

Inception report

The inception report has been published on 20 July 2018 following discussion with stakeholders of the draft inception report presented in June.
November 2018

Interim report

The interim report has been published on 22 November 2018 after discussion with stakeholders of the draft interim report presented in October.
March 2019

Draft final report

The report has been published on 28 March 2019 and will be discussed with stakeholders in a civil society dialogue meeting on 10 April 2019.
June 2019