BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SV-Svenska

O posúdeniach vplyvu na trvalú udržateľnosť (Sustainability Impact Assessment, skr. SIA)

SIA analyzujú potenciálny ekonomický, sociálny, ľudskoprávny a ekologický vplyv obchodných dohôd prerokovávaných Európskou úniou (EÚ). Sú založené na rozsiahlej analýze zmien, ktoré by mohli z obchodnej dohody vzniknúť v EÚ, partnerských a rozvojových krajinách. Rovnako dôležité je, že zahŕňajú množstvo konzultácií zainteresovaných strán v EÚ a partnerskej krajine. SIA sú vykonávané nezávislými externými poradcami, ktorí sú akreditovaní Európskou komisiou. Závery a odporúčania SIA sú začlenené do rokovaní a pomáhajú partnerom optimalizovať súvisiace politické postupy.

O modernizácii asociačnej dohody medzi EÚ a Čile

V roku 2003 bolo Čile prvou krajinou Južnej Ameriky, ktorá mala asociačnú dohodu s EÚ. Odvtedy sa globálna ekonomika veľmi zmenila, a preto sa Čile a EÚ rozhodli existujúcu dohodu modernizovať. Rokovania o modernizácii začali v novembri 2017 a v súčasnej dobe stále prebiehajú.

O SIA medzi EÚ a Čile

SIA na podporu modernizácie obchodného piliera súčasnej asociačnej dohody medzi EÚ a Čile je realizované firmou BKP Development, nemeckou spoločnosťou, zaoberajúcou sa ekonomickým výskumom a poradenstvom, v spolupráci s Centrom pre sociálnu zodpovednosť a udržateľný rozvoj Vincular pri Pápežskej katolíckej univerzite Valparaíso v Čile. Práce začali koncom apríla 2018 a budú trvať ďalších 14 mesiacov. Tím bude pripravovať tri hlavné správy. Tieto správy budú zverejnené na tejto internetovej stránke v júni 2018 (úvodná správa), v septembri 2018 (predbežná správa) a v januári 2019 (záverečná správa) a pred ich dokončením budú prerokované so zainteresovanými stranami.

Study Timeline

April 2018

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 26 April 2018 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
July 2018

Inception report

The inception report has been published on 20 July 2018 following discussion with stakeholders of the draft inception report presented in June.
November 2018

Interim report

The interim report has been published on 22 November 2018 after discussion with stakeholders of the draft interim report presented in October.
March 2019

Draft final report

The report has been published on 28 March 2019 and will be discussed with stakeholders in a civil society dialogue meeting on 10 April 2019.
June 2019