BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Despre Evaluările Impactului asupra Mediului (EIM)

EIM analizează posibilul impact asupra economiei, societăţii, drepturilor omului şi mediului, al acordurilor comerciale negociate de către Uniunea Europeană (UE). Acestea se bazează pe analiza solidă a schimbărilor care ar putea fi cauzate de acordul comercial dintre UE, ţara parteneră şi ţările în curs de dezvoltare. La fel de important este faptul că acestea includ consultări ample ale părţilor interesate din UE şi ţara parteneră. EIM sunt preluate de către consultanţi externi delegaţi de Comisia Europeană. Constatările şi recomandările EIM sunt incluse în negocieri, ajutând negociatorii să optimizeze alegerile corespunzătoare politicii.

Despre modernizarea Acordului de Asociere Chile-UE

În 2003, Chile a fost prima ţară din America de Sud care a încheiat un Acord de Asociere cu UE. De atunci, economia globală s-a schimbat radical, aşadar, Chile şi UE au decis să modernizeze acordul existent. Negocierile asupra modernizării au început în noiembrie 2017 şi sunt încă în curs de desfăşurare.

Despre EIM dintre UE-Chile

EIM, în sprijinul modernizării pilonului comercial al Acordului de Asociere existent între UE-Chile, sunt implementate de către Departamentul BKP, o firmă de cercetare şi consultanţă, cu sediul în Germania, în cooperare cu Vincular, Centrul pentru Dezvoltarea Responsabilităţii faţă de Mediu şi Societate, la Universitatea Catolică din Valparaíso, Chile. Lucrul a început la sfârşitul lunii aprilie 2018 şi va dura 14 luni. Echipa va întocmi 3 rapoarte principale. Acestea vor fi publicate pe acest site în iunie 2018 (raport iniţial), septembrie 2018 (raport interimar) şi ianuarie 2019 (raport final), urmând să fie discutate cu părţile implicate înainte de finalizare.

Study Timeline

April 2018

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 26 April 2018 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
July 2018

Inception report

The inception report has been published on 20 July 2018 following discussion with stakeholders of the draft inception report presented in June.
November 2018

Interim report

The interim report has been published on 22 November 2018 after discussion with stakeholders of the draft interim report presented in October.
March 2019

Draft final report

The report has been published on 28 March 2019 and will be discussed with stakeholders in a civil society dialogue meeting on 10 April 2019.
June 2019