BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

O ocenach oddziaływania na zrównoważony rozwój (Sustainability Impact Assessments, SIA)

W trakcie takich ocen analizuje się potencjalne oddziaływanie ekonomiczne, społeczne, dotyczące praw człowieka i środowiskowe umów handlowych negocjowanych przez Unię Europejską (UE). Oceny takie opierają się na dogłębnej analizie zmian, które prawdopodobnie zostaną wywołane wskutek umów handlowych w Unii Europejskiej, krajach partnerskich oraz rozwijających się. Co jest równie ważne, obejmują one szerokie konsultacje pomiędzy stronami zainteresowanymi w UE i kraju partnerskim. Oceny oddziaływania na zrównoważony rozwój są przeprowadzane niezależnie przez zewnętrznych konsultantów na zlecenie Komisji Europejskiej. Wnioski i zalecenia z takich ocen są wykorzystywane w negocjacjach do pomocy ich uczestnikom w optymalizacji wyboru powiązanej z nimi polityki.

O modernizacji Układu o stowarzyszeniu pomiędzy Chile a UE

W 2003 r. Chile jako pierwszy kraj Ameryki Południowej podpisał z UE Układ o stowarzyszeniu. Od tamtej pory gospodarka światowa uległa głębokiemu przeobrażeniu i dlatego Chile wraz z UE postanowiło o jego modernizacji. Negocjacje w tej sprawie rozpoczęły się w listopadzie 2017 r. i trwają do chwili obecnej.

O ocenie oddziaływania Układu pomiędzy UE a Chile na zrównoważony rozwój

BKP Development, niemiecka firma consultingowa zajmująca się badaniami gospodarczymi, we współpracy z Vincular, Centrum ds. Odpowiedzialności Społecznej i Zrównoważonego Rozwoju na Katolickim Uniwersytecie Valparaíso w Chile, wdraża SIA, która wspiera modernizację filaru handlowego istniejącego Układu o stowarzyszeniu pomiędzy UE a Chile. Prace, które potrwają 14 miesięcy, rozpoczęto pod koniec kwietnia 2018 r. Zespół przygotuje trzy główne sprawozdania. Zostaną one opublikowane na niniejszej stronie internetowej w czerwcu 2018 r. (sprawozdanie wstępne), we wrześniu 2018 r. (sprawozdanie okresowe) oraz w styczniu 2019 r. (sprawozdanie końcowe). Przed ukończeniem zostaną omówione z zainteresowanymi stronami.

Study Timeline

April 2018

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 26 April 2018 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
July 2018

Inception report

The inception report has been published on 20 July 2018 following discussion with stakeholders of the draft inception report presented in June.
November 2018

Interim report

The interim report has been published on 22 November 2018 after discussion with stakeholders of the draft interim report presented in October.
March 2019

Draft final report

The report has been published on 28 March 2019 and will be discussed with stakeholders in a civil society dialogue meeting on 10 April 2019.
June 2019