BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Dwar Valutazzjonijiet tal-Impatt tas-Sostenibbilità (VIS)

Il-VIS janalizzaw l-impatt potenzjali ekonomiku, soċjali, tad-drittijiet umani u ambjentali ta' ftehim ta' kummerċ li jiġi nnegozzjat mill-Unjoni Ewropea (UE). Huma bbażati fuq analiżi robusta tat-tibdiliet li aktarx ser jiġu kkawżati mill-ftehim ta' kummerċ fl-UE, il-pajjiż imsieħeb u pajjiżi li qed jiżviluppaw. Ugwalment importanti, huma jinkludu firxa wiesgħa ta' konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati fl-UE u l-pajjiż imsieħeb. Il-VIS isiru indipendentement minn konsulenti esterni kkummissjonati mill-Kummissjoni Ewropea. Is-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-VIS jikkontribwixxu għan-negozzjati, billi jgħinu lin-negozjaturi itejbu l-għażliet tal-politika relatati.

Dwar il-modernizzazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni Ċilè-UE

Fl-2003, iċ-Ċilè kien l-ewwel pajjiż tal-Amerika t'Isfel li kellu Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-UE. Minn dak iż-żmien, l-ekonomija globali inbidlet profondament, u għalhekk iċ-Ċilè u l-UE iddeċidew li jimmodernizzaw l-ftehim eżistenti. In-negozzjati dwar l-immodernizzar bdew f'Novembru 2017 u għadhom għaddejjin s'issa.

Dwar il-VIS UE-Ċilè

Il-VIS li jappoġġja l-immodernizzar tal-pilastru tal-kummerċ tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilè eżistenti huwa implimentat minn BKP Development, aġenzija għar-riċerka ekonomika u għall-konsultazzjoni bbażata fil-Ġermanja, f'koperazzjoni ma' Vincular, iċ-Ċentru għar-Responsabbiltà Soċjali u l-Iżvilupp Sostenibbli fl-Università Kattolika ta' Valparaíso fiċ-Ċilè. Ix-xogħol beda fl-aħħar ta' April 2018 u ser ikompli fuq medda ta' 14-il xahar. It-tim ser jipprepara tliet rapporti prinċipali. Ir-rapporti ser jiġu ppubblikati fuq dan is-sit f'Ġunju 2018 (rapport tal-bidu), Settembru 2018 (rapport interim) u Jannar 2019 (rapport finali) u ser jiġu diskussi mal-partijiet interessati qabel jiġu ffinalizzati.

Study Timeline

April 2018

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 26 April 2018 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
July 2018

Inception report

The inception report has been published on 20 July 2018 following discussion with stakeholders of the draft inception report presented in June.
November 2018

Interim report

The interim report has been published on 22 November 2018 after discussion with stakeholders of the draft interim report presented in October.
March 2019

Draft final report

The report has been published on 28 March 2019 and will be discussed with stakeholders in a civil society dialogue meeting on 10 April 2019.
June 2019