BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Apie tvarumo poveikio vertinimus (TPV)

TPV analizuoja Europos Sąjungos (ES) suderamų prekybos susitarimų poveikį ekonomikai, socialinėms sistemoms, žmogaus teisėms bei aplinkai. Tvarumo poveikio vertinimai yra pagrįsti išsamia pokyčių, kurie dėl prekybos susitarimų gali kilti ES viduje, šalyje partnerėje ar besivystančiose šalyse, analize. Taip pat svarbu, kad jie būtų plačiai aptariami su suinteresuotosiomis šalimis ES bei šalies partnerės viduje. TPV atlieka nepriklausomi išorės konsultantai, kurių paslaugas užsako Europos Komisija. TPV išvados ir rekomendacijos yra įtraukiamos į derybas, tai padeda derybininkams priimti optimalius taisyklių pasirinkimo sprendimus.

Apie Čilės ir ES asociacijos susitarimo atnaujinimą

Čilė buvo pirmoji Pietų Amerikos šalis, 2003 m. sudariusi asociacijos susitarimą su ES. Nuo to laiko pasaulio ekonomika labai pasikeitė, todėl Čilė ir ES nusprendė atnaujinti esamą susitarimą. Atnaujinimo derybos prasidėjo 2017 m. lapkritį ir tebevyksta iki šiol.

Apie ES ir Čilės TPV

Paremdama esamo ES ir Čilės asociacijos susitarimo prekybos dalies atnaujinimą, TPV atlieka Vokietijos ekonomikos tyrimų ir konsultacijų paslaugas teikianti įmonė „BKP Development“, kuri bendradarbiauja su Čilės Valparaiso katalikų universiteto Socialinės atsakomybės ir darniojo vystymosi centru „Vincular“. Darbai prasidėjo 2018 m. balandžio pabaigoje ir tęsis daugiau kaip 14 mėnesių. Grupė parengs tris pagrindines ataskaitas. Ataskaitos bus paskelbtos šioje svetainėje 2018 m. birželį (pradinė ataskaita), 2018 m. rugsėjį (tarpinė ataskaita) ir 2019 m. sausį (galutinė ataskaita). Jų galutiniai variantai bus aptariami su suinteresuotosiomis šalimis.

Study Timeline

April 2018

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 26 April 2018 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
July 2018

Inception report

The inception report has been published on 20 July 2018 following discussion with stakeholders of the draft inception report presented in June.
November 2018

Interim report

The interim report has been published on 22 November 2018 after discussion with stakeholders of the draft interim report presented in October.
March 2019

Draft final report

The report has been published on 28 March 2019 and will be discussed with stakeholders in a civil society dialogue meeting on 10 April 2019.
June 2019