BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Par ilgtspējas ietekmes novērtējumu

Ilgtspējas ietekmes novērtējuma ietvaros tiek analizēta Eiropas Savienības (ES) apspriestā tirdzniecības līguma iespējamā ekonomiskā, sociālā, cilvēktiesību un vides ietekme. Novērtējums balstās uz izmaiņu rūpīgu analīzi, kuras var izraisīt tirdzniecības līgums ES, partnervalstī un jaunattīstības valstīs. Tāpat tas ietver plašas apspriedes ar ieinteresētajām personām ES un partnervalstī. Ilgtspējas ietekmes novērtējumu veic Eiropas Komisijas nolīgti neatkarīgi ārēji konsultanti. Ilgtspējas ietekmes novērtējuma konstatējumi un ieteikumi tiek nodoti sarunu dalībniekiem, kuri tos izmanto attiecīgo politikas izvēļu optimizēšanai.

Par ES un Čīles Asociācijas nolīguma modernizāciju

2003. gadā Čīle kā pirmā no Dienvidamerikas valstīm noslēdza asociācijas nolīgumu ar ES. Kopš tā laika pasaules ekonomika ir būtiski mainījusies, tāpēc Čīle un ES ir nolēmušas modernizēt esošo nolīgumu. Sarunas par nolīguma modernizāciju sākās 2017. gada novembrī un šobrīd turpinās.

Par ES un Čīles ilgtspējas ietekmes novērtējumu

Ilgtspējas ietekmes novērtējumu esošā ES un Čīles Asociācijas nolīguma tirdzniecības pīlāra modernizēšanai veic „BKP Development”, ekonomikas pētniecības un konsultāciju uzņēmums ar galveno biroju Vācijā, sadarbībā ar Valparaiso Katoļu universitātes Sociālās atbildības un ilgtspējīgas attīstības centru „Vincular”, Čīlē. Darbs tika uzsākts 2018. gada aprīļa beigās un ilgs vairāk nekā 14 mēnešus. Speciālistu komanda sagatavos trīs pamata pārskatus. Pārskati tiks publicēti šajā tīmekļa vietnē 2018. gada jūnijā (sākuma ziņojums), 2018. gada septembrī (starpposma ziņojums) un 2019. gada janvārī (galīgais ziņojums). Pirms galīgās redakcijas sagatavošanas notiks pārskatu apspriešana ar ieinteresētajām personām.

Study Timeline

April 2018

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 26 April 2018 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
July 2018

Inception report

The inception report has been published on 20 July 2018 following discussion with stakeholders of the draft inception report presented in June.
November 2018

Interim report

The interim report has been published on 22 November 2018 after discussion with stakeholders of the draft interim report presented in October.
March 2019

Draft final report

The report has been published on 28 March 2019 and will be discussed with stakeholders in a civil society dialogue meeting on 10 April 2019.
June 2019