BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / ET-eesti / FI-suomi / FR-français / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Maidir le Measúnachtaí Tionchair Inbhuanaitheachta (SIAanna, Sustainability Impact Assessments)

Déanann SIAanna anailís ar an tionchar féideartha atá ag comhaontuithe trádála, a bhíonn á socrú ag an Aontas Eorpach (AE), ar chúrsaí eacnamaíochta, sóisialta, timpeallachta agus ar chearta an duine.

Bíonn siad bunaithe ar anailís láidir ar na hathruithe ar dócha gurb é an comhaontú trádála san AE, sa tír chomhpháirtíochta agus sna tíortha i mbéal forbartha is cúis a bheidh leo.

Chomh tábhachtach céanna, ina measc bíonn comhairliúcháin leathana leis na páirtithe leasmhara san AE agus sa tír chomhpháirtíochta. Is comhairleoirí seachtracha, coimisiúnaithe ag an gCoimisiún Eorpach, a thugann faoi na SIAanna go neamhspleách. Cuirtear torthaí agus moltaí an SIA leis an idirbheartaíocht, rud a chuidíonn leis na hidirbheartaithe barr feabhais a chur ar na roghanna beartas a bhaineann le hábhar.

Maidir le nuachóiriú an Chomhaontaithe Chomhlachais idir an AE agus an tSile.

In 2003, bhí an tSile ar an gcéad tír i Meiriceá Theas a raibh Comhaontú Comhlachais aici leis an AE.

Ó shin i leith, tá athrú as cuimse tarlaithe don eacnamaíocht dhomhanda, agus dá bharr sin tá sé socraithe ag an tSile agus an AE an comhaontú atá ann a nuachóiriú.

Cuireadh tús leis na cainteanna ar an nuachóiriú i mí na Samhna 2017 agus tá siad fós ar siúl faoi láthair.

Maidir le SIA an AE-na Sile

Tá an SIA atá ina thaca ag nuachóiriú chrann taca trádála an Chomhaontaithe Chomhlachais idir an AE agus an tSile á chur i bhfeidhm ag BKP Development, gnólacht taighde eacnamaíochta agus comhairliúcháin lonnaithe sa Ghearmáin, i gcomhar le Vincular, an tIonad um Fhreagracht Shóisialta agus um Fhorbairt Inbhuanaithe in Ollscoil Chaitliceach Valparaíso sa tSile.

Cuireadh tús leis an obair i ndeireadh Aibreáin 2018 agus leanfaidh sé ar feadh 14 mhí.

Réiteoidh an fhoireann trí phríomhthuarascáil.

Foilseofar na tuarascálacha ar an suíomh gréasáin seo i Meitheamh 2018 (tuarascáil tionscnaimh), Meán Fómhair 2018 (tuarascáil eatramhach) agus Eanáir 2019 (tuarascáil deiridh), agus déanfar iad a phlé le páirtithe leasmhara sula dtugtar chun críche iad.

Study Timeline

April 2018

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 26 April 2018 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
July 2018

Inception report

The inception report has been published on 20 July 2018 following discussion with stakeholders of the draft inception report presented in June.
November 2018

Interim report

The interim report has been published on 22 November 2018 after discussion with stakeholders of the draft interim report presented in October.
March 2019

Draft final report

The report has been published on 28 March 2019 and will be discussed with stakeholders in a civil society dialogue meeting on 10 April 2019.
June 2019