BG-български език / CS-čeština / DA-dansk / DE-Deutsch / EL-ελληνικά / EN-English / ES-Español / FI-suomi / FR-français / GA-Gaeilge / HR-hrvatski jezik / HU-magyar / IT-Italiano / LT-lietuvių kalba / LV-latviešu valoda / MT-Malti / NL-Nederlands / PL-Polszczyzna / PT-Português / RO-Română / SL-Slovenščina / SK-Slovenčina / SV-Svenska

Säästva arengu mõjuhinnangutest

Säästva arengu mõjuhinnangud (ingl Sustainability Impact Assessment, SIA) analüüsivad ELi läbiräägitavate kaubanduslepingute võimalikku mõju majandusele, ühiskonnale, inimõigustele ja keskkonnale. SIAd põhinevad selliste muutuste hoolikal analüüsimisel, mille kaubandusleping toob tõenäoliselt kaasa ELis, partnerriigis ja arengumaades. Samavõrra tähtis on asjaolu, et SIAd sisaldavad ELi ja partnerriigi sidusrühmade laiaulatuslikke nõuandeid. SIAd koostavad Euroopa Komisjoni volitatud sõltumatud väliskonsultandid. SIA järeldusi ja soovitusi arvestatakse läbirääkimistel, kus need aitavad läbirääkijatel teha optimaalseid poliitilisi valikuid.

Tšiili ja ELi assotsieerimislepingu ajakohastamine

2003. aastal sai Tšiilist esimene Lõuna-Ameerika riik, kes sõlmis ELiga assotsieerimislepingu. Sellest ajast on üleilmne kaubandus põhjalikult muutunud, mistõttu otsustasid Tšiili ja EL kehtivat lepingut ajakohastada. Läbirääkimised ja lepingu ajakohastamine algasid 2017. aasta novembris ning kestavad siiani.

ELi ja Tšiili SIAdest

ELi ja Tšiili kehtiva assotsieerimislepingu kaubandussamba ajakohastamist toetavat SIAt koostab Saksa majandusuuringute ja -konsultatsiooni firma BKP Development koostöös Tšiili Valparaíso katoliku ülikooli sotsiaalse vastutustundlikkuse ja säästva arengu keskusega Vincular. Töö algas 2018. aasta aprilli lõpus ja kestab üle 14 kuu. Meeskond koostab kolm põhiaruannet. Need avaldatakse siinsel veebisaidil 2018. aasta juunis (lähtearuanne), 2018. aasta septembris (vahearuanne) ja 2019. aasta jaanuaris (lõpparuanne) ning arutatakse enne viimistlemist sidusrühmadega läbi.

Study Timeline

April 2018

Kick-off

The kick-off meeting with the Commission was held on 26 April 2018 and launched the inception phase, during which the methodology will be finalised.
July 2018

Inception report

The inception report has been published on 20 July 2018 following discussion with stakeholders of the draft inception report presented in June.
November 2018

Interim report

The interim report has been published on 22 November 2018 after discussion with stakeholders of the draft interim report presented in October.
March 2019

Draft final report

The report has been published on 28 March 2019 and will be discussed with stakeholders in a civil society dialogue meeting on 10 April 2019.
June 2019